Deklaracja wyboru pracy dyplomowej

Druk deklaracji wyboru tematu pracy dyplomowej

Studia I stopnia Matematyka

Terminarz

   Tematy prac licencjackich DO WYBORU (zostaną ogłoszone po 15 maja 2024 r.)


Tematy prac licencjackich WYBRANE, OBRONA 2024

Studia I stopnia Matematyka Stosowana

Terminarz

   Tematy prac inżynierskich DO WYBORU


Tematy prac inżynierskich WYBRANE, OBRONA 2025


Wytyczne dla autorów prac dyplomowych inżynierskich
Lista zagadnień na egzamin inżynierski 2023/24