KMS prowadzi szereg działań, których celem jest:

  • popularyzacja matematyki
  • wspieranie zainteresowania przedmiotami ścisłymi wśród uczniów szkół średnich i podstawowych
  • wyrównywanie poziomów wiedzy matematycznej studentów PK

Popularyzacja

Współpraca z krakowskimi liceami

  • Klasy patronackie w VII, XII, LO i Technikum Budowlanym
  • Comiesięczne weekendowe zajęcia dla uczniów XII LO

Dodatkowe zajęcia dla studentów PK