Studia drugiego stopnia o profilu praktycznym

Studia trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera.

Współcześnie nie ma obszaru przemysłowego czy biznesowego, który działa w oderwaniu od matematyki i analizy danych.  

Absolwenci kierunku Matematyka Stosowana, o profilu praktycznym, to gruntownie wykształceni specjaliści o rozległej wiedzy i solidnych umiejętnościach praktycznych w zakresie:

 • zaawansowanych metod matematyki i analizy danych oraz nowoczesnych narzędzi informatycznych,  
 • modelowania matematycznego, procesów stochastycznych, symulacji komputerowych, optymalizacji procesów, statystycznego przetwarzania dużych zbiorów danych.

Program studiów na kierunku Matematyka Stosowana

 • kładzie nacisk na zajęcia laboratoryjne i projektowe, seminaria oraz praktyki,  
 • kształci umiejętności miękkie i kompetencje biznesowe.

Absolwent studiów II stopnia kierunku Matematyka stosowana o profilu praktycznym:

 • jest przygotowany do pracy zarówno w sektorze przedsiębiorstw,  jak i w placówkach naukowo – badawczych, administracji czy służbie zdrowia – wszędzie, gdzie cenione są rozbudowane umiejętności praktyczne, analityczne, aktualna wiedza zwłaszcza z zakresu zastosowań matematyki, profesjonalizm oraz samodzielność;
 • ma solidne podstawy do interdyscyplinarnej współpracy w zakresie innych dziedzin wiedzy takich jak np.: informatyka, fizyka, biologia, chemia.

Absolwenci specjalności Analityka Danych mają, oprócz kompetencji kierunkowych,  gruntowną wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie:

 • szeregów czasowych,
 • zaawansowanych metod optymalizacji,
 • podstaw topologicznej analizy danych,
 • technologii chmurowych,
 • sieci neuronowych,
 • uczenia głębokiego,
 • obliczeń ewolucyjnych.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w różnorodnych obszarach przemysłu i biznesu jako analitycy danych, a także w  placówkach naukowo – badawczych, administracji czy służbie zdrowia i wszędzie tam, gdzie szeroko rozumiana analiza danych odgrywa istotną rolę.

Absolwenci  specjalności Matematyka w Finansach i Ekonomii mają, oprócz kompetencji kierunkowych, gruntowną wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie:

 • procesów stochastycznych i ich wykorzystania do wyceny instrumentów finansowych
 • zaawansowanych metody optymalizacji
 • teorii gier
 • wykorzystania teorii szeregów czasowych
 • modelowania zdarzeń ekstremalnych
 • modelowania i zarządzania ryzykiem 
 • analizy portfelowej
 • wykorzystania zaawansowanej matematyki w ubezpieczeniach
 • strategii rozwoju przedsiębiorstwa
 • wybranych zagadnień prawa.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w różnorodnych obszarach przemysłu i biznesu, np. jako quanci w bankach, sektorze ubezpieczeń, branży IT i wszędzie tam, gdzie umiejętność analizy ryzyka oraz modelowania procesów gospodarczych, biznesowych, zjawisk sektora finansowego, bankowego i ubezpieczeniowego odgrywa istotną rolę.

Plan i programy studiów:

Program studiów – BIP

Specjalności (wybór przy rekrutacji):

 • Analityka Danych
 • Matematyka w Finansach i Ekonomii