UROCZYSTE PODPISANIE UMOWY O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY POLITECHNIKĄ KRAKOWSKĄ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI A FIRMĄ UBS.

W dniu 22 marca 2022 r. została podpisana Umowa o współpracy między Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszko a firmą UBS.

W uroczystym spotkaniu z tej okazji uczestniczyli: 

 • Pan Paul Sławiński, Head of Asset Management Poland oraz koordynator programu UBSxCampus z ramienia zarządu firmy w Polsce, 
 • dr hab. inż. Paweł Pławiak, prof. PK, Dziekan Wydziału Informatyki Technicznej i Telekomunikacji,  
 • dr hab. Włodzimierz Jelonek, prof. PK, Kierownik Katedry Matematyki Stosowanej,
 • dr hab. inż. Marcin Chrząszcz, absolwent Politechniki Krakowskiej, Risk Modeling & Analytics Specialist oraz koordynator współpracy UBS z Politechniką, 
 • dr Natalia Ryłko, pełnomocnik Dziekana ds. kontaktów z firmami, 
 • dr Elżbieta Gajecka-Mirek, koordynator współpracy Politechniki z UBS, 
 • mgr inż. arch. Tomasz Malec, Pełnomocnik Dziekana ds. promocji. 
Fot. 1 Uroczyste podpisanie umowy w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej. Na zdjęciu od lewej: dr hab. Włodzimierz Jelonek, prof. PK, dr Elżbieta Gajecka-Mirek, dr Natalia Ryłko, dr hab. Paweł Pławiak, prof. PK, Pan Paul Slawinski, dr hab. inż. Marcin Chrząszcz

Po uroczystym podpisaniu umowy w Sali Senackiej goście zwiedzili Muzeum PK, które mieści się w zabytkowym budynku dawnego aresztu wojskowego. Historię Politechniki Krakowskiej przedstawiła kustosz i kierownik Muzeum PK Pani mgr Lilianna Lewandowska.

Wizyta w muzeum Politechniki Krakowskiej. Na zdjęciu od lewej do prawej: dr Elżbieta Gajecka-Mirek, dr Natalia Ryłko, Pan Paul Sławiński, dr hab inż. Marcin Chrząszcz, dr hab. Włodzimierz Jelonek, prof. PK, mgr Lilianna Lewandowska.
Fot 2.Wizyta w Muzeum Politechniki Krakowskiej. Na zdjęciu od lewej: dr Elżbieta Gajecka-Mirek, dr Natalia Ryłko, Pan Paul Sławiński, dr hab. inż. Marcin Chrząszcz, dr hab. Włodzimierz Jelonek, prof. PK, mgr Lilianna Lewandowska.

Szwajcarska jakość i precyzja, z którą firma UBS od ponad 160 lat świadczy usługi finansowe połączyły się z matematyczną dokładnością, ogromnym doświadczeniem i zaangażowaniem w kształcenie studentów, które od ponad 70 lat prezentują pracownicy Katedry Matematyki Stosowanej. 

Zakres podpisanej umowy obejmuje wszystkie możliwe obszary współpracy: dydaktyczny, naukowy, organizacyjny. Jednym z ważniejszych elementów podpisanej umowy jest możliwość współtworzenia zajęć edukacyjnych, które pozwolą na rozszerzenie akademickiej wiedzy studentów o aspekt praktyki biznesowej.

Aktualnie rozpoczęły się warsztaty pt. Implementacja modeli finansowych, realizowane w ramach umowy o współpracy. Studenci II roku Matematyki i Matematyki Stosowanej z entuzjazmem zgłosili się do udziału w warsztatach z przekonaniem, że praktyczna wiedza zdobyta podczas ich realizacji zwiększy ich atrakcyjność dla przyszłych pracodawców. 

Mamy nadzieję, że przed nami jeszcze wiele wspólnych inicjatyw, którymi będziemy mogli pochwalić się w przyszłości. 

W dniu 28.11.2022 br. odbyło się spotkanie Przedstawicieli Katedry Matematyki Stosowanej z Przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego w sprawie ustalenia obszarów dalszej współpracy, w tym zawiązania Rady Społeczno-Gospodarczej w zakresie nauk matematycznych.

Ze strony otoczenia społeczno-gospodarczego w spotkaniu uczestniczyło 7 firm, w tym 4 nowe firmy, z którymi Katedra Matematyki Stosowanej jeszcze nie zawarła umowy o współpracę. Ze strony Politechniki Krakowskiej w spotkaniu uczestniczyli Przedstawiciele Władz Wydziału, Katedry, Opiekunowie kierunków studiów realizowanych na Wydziale, Przedstawiciel studentów oraz Pełnomocnicy Dziekana WIiT ds. kontaktów z firmami oraz ds. praktyk. Najważniejszymi tematami, poruszanymi w czasie spotkania, były :

 1. Omówienie wniosku o utworzenie studiów II stopnia Matematyka Stosowana, o profilu Praktycznym, ze szczególnym wskazaniem na potrzebę zebrania opinii o projekcie/wybranych przedmiotach/etc. 
 2. Omówienie zapotrzebowania oraz harmonogramu prac przy realizacji praktyk dla studentów I stopnia Kierunku Matematyka Stosowana.
 3. Omówienie zakresu działalności oraz planów powstania Rady Społeczno-Gospodarczej dla kierunków matematycznych. 
 4. Określenie planów współpracy w najbliższej perspektywie czasowej. 

Spotkanie przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze, wszyscy uczestnicy jednogłośnie wyrazili chęć dalszej współpracy. Najbliższym zadaniem dla Przedstawicieli firm będzie wystosowanie opinii na temat przedmiotów, które zostały przez nich wytypowane do oceny.

Dziękuję wszystkim osobom, które włożyły wysiłek w zorganizowanie tego spotkania, w tym Pracownicom naszego sekretariatu.

Zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się we wspólne działania w obszarze współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.