Konferencje i sesje naukowe organizowane przez KMS (uprzednio IM) w latach 1975-2019:

 • SESJA NAUKOWA POŚWIĘCONA PAMIĘCI PROF. DRA MIROSŁAWA KRZYŻAŃSKIEGO W 10 ROCZNICĘ JEGO ŚMIERCI, 1-2.02.1975 R., Kraków. 
 • KONFERENCJA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA INSTYTUTU MATEMATYKI PK, 7-8.011978 r., Janowice.
 • KONFERENCJA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA INSTYTUTU MATEMATYKI PK, 30.09. – 1.10.1978 r., Janowice.
 • KONFERENCJA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA INSTYTUTU MATEMATYKI PK, 28 – 30.09.1979 r., Janowice.
 • KONFERENCJA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA INSTYTUTU MATEMATYKI PK, 31.05. – 2.06.1985 r., Janowice.
 • KONFERENCJA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA INSTYTUTU MATEMATYKI PK, 23– 25.05.1986 r., Janowice.
 • KONFERENCJA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA INSTYTUTU MATEMATYKI PK, 16-18.10.1987 r., Janowice.
 • KONFERENCJA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA INSTYTUTU MATEMATYKI PK,  7 – 9.10.1988 r., Wola Zręczycka.
 • KONFERENCJA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA INSTYTUTU MATEMATYKI PK, 13-15.10.1989 r., Janowice.
 • OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA , 23 – 28.09.1993 r., Janowice.
 • KONFERENCJA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA INSTYTUTU MATEMATYKI PK, 12-13.11.1994 r., Kraków – Przegorzały.
 • JUBILEUSZOWA KONFERENCJA NAUKOWA z okazji 50-lecia Politechniki Krakowskiej, 25-lecia Instytutu Matematyki i 80-lecia urodzin prof. dra hab. Feliksa Barańskiego, 6 – 8.09.1995 r., Janowice.
 • JUBILEUSZOWA SESJA NAUKOWA z okazji 50-lecia POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ, 20.10.1995 r., Kraków.
 • OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE I ANALIZA WIELOWARTOŚCIOWA”, 9 – 13.09.1996 r., Janowice.
 • OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA, 1-5.09.1997 r., Janowice.
 • OGÓLNOPOLSKA  KONFERENCJA  NAUKOWA, 14-18.09.1998 r., Janowice.
 • OGÓLNOPOLSKA  KONFERENCJA  NAUKOWA, 13-17.09.1999 r., Janowice.
 • OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „RÓWNANIA  RÓŻNICZKOWE I TEORIA STEROWANIA”,   11 – 14.09.2000 r., Krynica.
 • OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA  NAUKOWA „RÓWNANIA  RÓŻNICZKOWE I TEORIA STEROWANIA”, 26 – 28.09.2001 r., Balice.
 • JUBILEUSZOWA SESJA NAUKOWA z okazji 90-lecia urodzin prof. dra hab. FELIKSA BARAŃSKIEGO, 17.05.2005 r., Kraków.
 • OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA  NAUKOWA „RÓWNANIA  RÓŻNICZKOWE I TEORIA STEROWANIA”, 1 – 3.09.2005  r., Brenna.
 • WORKSHOP ON MODERN APPLIED MATHEMATICS PK 2012, 23-24.11.2012,Kraków,
 • THE SIXTH WORKSHOP ON CYCLOSTATIONARY SYSTEMS AND THEIR APPLICATIONS, 7-12.02.201r., Gródek nad Dunajcem.
 • THE SIXTH WORKSHOP ON CYCLOSTATIONARY SYSTEMS AND THEIR APPLICATIONS, 7–12.02. 2013 r., Gródek nad Dunajcem.
 • WARSZTATY Z NOWOCZESNEJ MATEMATYKI I JEJ ZASTOSOWAŃ PK 2014, 18-20.10.2013 r., Kraków.
 • THE SEVENTH  WORKSHOP ON CYCLOSTATIONARY SYSTEMS AND THEIR APPLICATIONS, 9- 12.02.2014 r., Gródek nad Dunajcem.
 • WARSZTATY Z NOWOCZESNEJ MATEMATYKI I JEJ ZASTOSOWAŃ PK 2014 , 21-23.11.2014 r., Kraków. 
 • THE EIGHT WORKSHOP ON CYCLOSTATIONARY SYSTEMS AND THEIR APPLICATIONS, 8-11.02.2015 r., Gródek nad Dunajcem.
 • KONFERENCJA NAUKOWO-WSPOMNIENIOWA W SETNĄ ROCZNICĘ URODZIN PROFESORA FELIKSA BARAŃSKIEGO, 19.05.2015 r., Kraków.
 • EXACT   SCIENCES AND MATHEMATICS IN  EUROPE FROM THE MID-XIX CENTURY TILL WW II , 11-  13.06.2015 r., Kraków.
 • WARSZTATY Z NOWOCZESNEJ MATEMATYKI I JEJ ZASTOSOWAŃ PK 2015, 20-22.11.2015 r., Kraków.
 • KONFERENCJA NAUKOWO – WSPOMNIENIOWA W PIĘĆDZIESIĄTĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI PROF. MIROSŁAWA GODZIMIRA KRZYŻAŃSKIEGO, 1.12.2015 r., Kraków 
 • THE   NINTH   WORKSHOP   ON   CYCLOSTATIONARY   SYSTEMS   AND   THEIR    APPLICATIONS, 8-11. 02.2016 r., Gródek nad Dunajcem.
 • WARSZTATY Z NOWOCZESNEJ MATEMATYKI I JEJ ZASTOSOWAŃ PK 2016, 18-20.11.2016 r., Kraków.
 • 10-TH   WORKSHOP   ON   CYCLOSTATIONARY   PROCESSES   AND   THEIR     APPLICATIONS,   5-10.02.2017 r., Gródek nad Dunajcem.
 • WARSZTATY Z NOWOCZESNEJ MATEMATYKI I JEJ ZASTOSOWAŃ PK 2017, 17-19.11.2017 r., Kraków.  
 • SESJA NAUKOWO-WSPOMNIENIOWA W SETNĄ ROCZNICĘ URODZIN DOKTOR ALINY DAWIDOWICZOWEJ (sesja  zorganizowana  wspólnie  z  Komisją  Historii  Matematyki  OK  PTM), 6.11. 2018 r., Kraków.  
 • WARSZTATY Z NOWOCZESNEJ MATEMATYKI I JEJ ZASTOSOWAŃ, 16-18.11.2018 r., Kraków.
 • SESJA NAUKOWOWSPOMNIENIOWA W DWUDZIESTĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI DOKTORA KONSTANTEGO HOLLY’EGO (sesja zorganizowana wspólnie z Komisją Historii Matematyki OK PTM),  20.11.2018 r., Kraków. 
 • WARSZTATY Z NOWOCZESNEJ MATEMATYKI I JEJ ZASTOSOWAŃ, 15-17.11.2019 r., Kraków.

Od roku KMS organizuje coroczne:

WARSZTATY Z NOWOCZESNEJ MATEMATYKI I JEJ ZASTOSOWAŃ WMAM