Przydatne linki:


Regulamin studiów

Informacje o przebiegu studiów znajdziesz w zakładce:
Wirtualny Dziekanat

Sposób prowadzenia zajęć przez nauczycieli akademickich ocenisz w tej ankiecie:
Ankiety oceny nauczycieli akademickich

Praktyki studenckie
Regulamin praktyk WIiT (obowiązuje od 01.03.2021)
Załącznik nr 1 - porozumienie z podmiotem gospodarczym (opcjonalne)
Załącznik nr 2 - sprawozdanie
Załącznik nr 3 - ankieta oceny praktyki

Platforma e-learningowa Moodle
Biblioteka PK

Sprawy socjalne::
pomoc materialna
listy rankingowe i stypendi
domy studenckie

Zarządzenia Dziekana WIiT