Strona PK
Strona Wydziału Informatyki i Telekomunikacji
Statut Politechniki Krakowskiej (BIP)
Regulamin wynagrodzeń
Ankiety oceny nauczycieli akademickich przez studentów
Biblioteka PK
Platforma e-learningowa Moodle
Poczta
Serwis informacyjny pracowników PK
System Syllabus
Wirtualne kadry
Wirtualny Dziekanat
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Narodowe Centrum Nauki
Link do wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji naukowych
PTM
PTM (oddział krakowski)
PTM (oddział krakowski - FB)
KMS (FB)