Wzory i formatki pracy dyplomowej

  Strona tytułowa pracy uległa zmianie. Zmienił się jej układ oraz czcionka. 
W preambule pliku LaTeX-owego znajdują się definicje komend wstawiających odpowiednie informacje na stronie tytułowej (między innymi nazwisko autora/autorki pracy, kierunek studiów, specjalność, nazwisko promotora, tytuł pracy itp.). Ich treść należy uzupełnić (szukaj po wpisie: % Informacje na stronę tytułową).

Wzór strony tytułowej w LaTeX-u.

(aktualizacja: 24.03.2023)

Dokumenty i załączniki (składane przez studenta) dostępne są na stronie WIiT w zakładce Dyplomowanie.

Dokumenty i załączniki (dla promotora i recenzenta):

 Promotor składa:  
1 a) pierwszą stronę raportu podobieństwa (z systemu ASAP PK) zawierającą współczynniki podobieństwa i datę utworzenia raportu, 
1 b) raport z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego - są to 4 strony (raport z badania antyplagiatowego, analiza tekstu, wyniki ogólne, wnioski) z podpisem na ostatniej stronie, 
2) oświadczenie (promotora) w sprawie dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego
3) opinię (promotora)

Recenzent składa:
1) recenzję


Zalecenia dotyczące oceny i recenzowania prac dyplomowych oraz przebiegu egzaminu dyplomowego
dla kierunku Matematyka
(znowelizowane)

Dokumenty należy składać w sekretariacie Katedry Matematyki Stosowanej lub w Dziekanacie WIiT.

Po obronie należy:

Po obronie

  • wydrukować „Kartę odejścia” (karta.pdf, karta.doc) i podbić ją w Bibliotece PK, Instytucie Dyplomującym i Biurze Karier,
  • uregulować ewentualne zaległości wobec uczelni, 
  • zgłosić się po odbiór dyplomu z wypełnioną „Kartą odejścia”