Dlaczego warto studiować matematykę? Czym zajmują się matematycy? Co można robić po studiach matematycznych?

Interesują Cię odpowiedzi na te pytania?

Oglądnij prezentacje przygotowane przez studentów pierwszego roku (studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym) kierunku Matematyka stosowana. Prezentacje zostały przygotowane w ramach przedmiotu Projekt matematyczny.

Filozofia matematyki

Wielościany

Fraktale i chaos

Procesy stochastyczne

Zastosowania matematyki

Modelowanie epidemii

Gry, informacje i inne ciekawe zastosowania matematyki