Informacje dla studentów kierunków Matematyka i Matematyka stosowana dotyczące kont na platformach e-learningowych i Teams znajduja się w prezentacji: