Ocena programowa PKA kierunku Matematyka

Kierunek MATEMATYKA prowadzony na Politechnice Krakowskiej na poziomie studiów I i II stopnia otrzymał pozytywną ocenę w wyniku oceny programowej przeprowadzonej przez Polską Komisję Akredytacyjną.

 Uchwała Prezydium PKA nr 218/2021 z 25.03.2021 r. 

Kolejna ocena w roku akademickim 2026/2027.